“หมอชนะ” แอปฯ แจ้งเตือนเมื่อเสี่ยงจากการใกล้ชิดผู้ติดเชื้อ COVID-19

Morchana-Promote-02_21_01_05

หมอชนะ  แอปพลิเคชันแจ้งเตือนเมื่อมีความเสี่ยงจากการใกล้ชิดผู้ติดเชื้อ COVID-19

• รู้ก่อน
• รักษาเร็ว
• ไม่แพร่เชื้อต่อ

โหลดเลย 

iOS >> หมอชนะ_ios
Android >> หมอชนะ_Android
HUAWEI AppGallery >> หมอชนะ_huawei
หมอชนะ คืออะไร? ข้อมูลเพิ่มเติมคลิก >> หมอชนะ  <<